27/11/2015 - 21:37

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xem xét lại phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học

Cử tri thành phố đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo xem xét lại phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh tiểu học. Bởi vì, hiện nay quy định không đánh giá bằng thang điểm mà thay bằng nhận xét đối với học sinh, nhưng đến kỳ thi thì đánh giá bằng điểm. Cử tri cho rằng quy định này chưa đánh giá đúng thực chất năng lực học tập của học sinh. Nội dung trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28-8-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Thông tư 30) là phương pháp tiên tiến, được áp dụng ở tất cả các nước có nền giáo dục phát triển. Qua đó, giúp học sinh tiến bộ dần trong quá trình học, phát huy hết khả năng và đạt được mức độ cao nhất; đồng thời, xác định được trình độ của học sinh khi hoàn thành lớp học, cấp học.

Theo cách đánh giá mới, giáo viên luôn quan sát, theo dõi học sinh trong suốt quá trình học tập tại trường. Trong quá trình đó, giáo viên sẽ tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên kịp thời để học sinh hoàn thành từng nội dung học tập và có cách học tốt hơn. Giáo viên hướng dẫn học sinh tự rút kinh nghiệm và nhận xét, góp ý bạn và học bạn; giúp học sinh điều chỉnh cách học, không gây áp lực cho cha mẹ học sinh và học sinh, nhất là học sinh có khó khăn trong học tập. Các đánh giá mới coi trọng đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực học sinh: Không chỉ đánh giá về kiến thức mà đặc biệt coi trọng khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống; đánh giá năng lực tự phục vụ, tự quản; giao tiếp, hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề; một phần phẩm chất (chăm học, chăm làm); tích cực tham gia hoạt động giáo dục; tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; trung thực, kỷ luật, đoàn kết; yêu gia đình, bạn bè và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước. Đồng thời động viên sự cố gắng, tiến bộ hay năng khiếu của từng học sinh; khen thưởng học sinh có thành tích nổi bật (toàn diện hoặc từng mặt) và học sinh có tiến bộ hoặc vượt khó.

(Xem tiếp kỳ sau)

Chia sẻ bài viết