25/09/2012 - 22:29

Đề nghị xem xét, hỗ trợ thiệt hại sau lũ

Cử tri xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền phản ánh nhiều loại cây trồng của nông dân bị chết sau thời điểm ngành Nông nghiệp kiểm kê, lập danh sách hỗ trợ, nên bà con không được hỗ trợ theo quy định. Cử tri cũng kiến nghị thành phố cần hỗ trợ địa phương kinh phí đầu tư xây dựng đê bao khép kín để giúp nông dân giảm thiệt hại sau các mùa mưa lũ. Công văn trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Sau khi lũ về gây thiệt hại đến sản xuất, ngành Nông nghiệp tiến hành rà soát, kiểm kê, lập danh sách các hộ bị thiệt hại để trình UBND thành phố, Sở Tài chính hỗ trợ cho nông dân. Trong thời gian lập hồ sơ, cán bộ địa phương căn cứ vào tình hình thực tế và lập biên bản để thống kê thiệt hại.

Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu theo Quyết định số 2137/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho một số tỉnh ĐBSCL khắc phục hậu quả lũ lụt và bơm rút nước đảm bảo sản xuất vụ đông xuân (trong đó, TP Cần Thơ được phân bổ 30 tỉ đồng); Công văn số 2235/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí mua giống lúa sản xuất vụ đông xuân 2011-2012 (trong đó, phân bổ cho TP Cần Thơ 10 tỉ đồng) và Công văn số 5032/UBND-KT của UBND thành phố về việc triển khai Quyết định số 2137/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, huyện Phong Điền được phân bổ:

+ Kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt thiệt hại lúa, rau màu và cây ăn trái trong sản xuất nông nghiệp vụ thu đông 2011-2012 là 2.117.870.000 đồng. Do vậy, việc đề nghị hỗ trợ cho những vườn cây bị thiệt hại được phát hiện sau khi cấp kinh phí hỗ trợ là không thực hiện được.

+ Kinh phí hỗ trợ giống lúa sản xuất vụ đông xuân 2011-2012 là 282.000.000 đồng. Trên cơ sở đó, ngành Nông nghiệp phải có số liệu thống kê cụ thể để làm cơ sở cho việc hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt trong sản xuất.

Ngoài ra, huyện Phong Điền còn được cấp nguồn kinh phí hỗ trợ củng cố đê bao khắc phục hậu quả lũ lụt vườn cây ăn trái và khu dân cư là 3.300.000.000 đồng; hỗ trợ kinh phí củng cố đê bao khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo sản xuất vụ lúa đông xuân 2011-2012 là 800.000.000 đồng.

Hiện tại, trên địa bàn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đầu tư dự án đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái TP Cần Thơ từ nguồn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự án này, dự kiến sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2013. Các tuyến đê bao còn lại ngoài phạm vi dự án này, ngành Nông nghiệp đề nghị UBND huyện Phong Điền chỉ đạo các phòng, ban, địa phương có liên quan rà soát và lập thủ tục đầu tư (theo phân cấp) để khép kín các tuyến đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Chia sẻ bài viết