11/10/2015 - 20:11

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xem xét giá bồi thường đất tại dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô

Trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri quận Cái Răng đề nghị thành chức năng xem xét giá bồi thường đất tại dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô. Bởi vì hiện tại, mức giá thông báo quá thấp so với giá thị trường. Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đối với các hộ được nhận nền tái định cư và mua lại nền tái định cư. Nội dung trả lời của UBND quận Cái Răng, như sau:

- Giá bồi thường đất tại dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Quyết định số 2960/QĐ-UBND, ngày 10-10-2014, về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô và Quyết định số 1862/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô) và đã triển khai ra dân. Qua ý kiến phản ánh của cử tri, UBND quận Cái Răng đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án (quận) khẩn trương tiến hành công tác kiểm kê lập hồ sơ bồi thường. Tuy nhiên, hiện nay còn một số hộ dân không hợp tác kiểm kê, về phía UBND quận đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, dự kiến thông báo chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng (nếu có kinh phí sẽ thực hiện vào cuối năm 2015). Đồng thời, đề nghị các sở, ngành thành phố (Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường) và Ban Quản lý dự án thành phố (chủ đầu tư) sớm xác định giá giao nền và giao nền tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện được cấp nền tái định cư.

Chia sẻ bài viết