03/09/2015 - 08:45

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn huyện Phong Điền

Trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri huyện Phong Điền đề nghị nâng cấp, sửa chữa, các tuyến đường tỉnh 917, 918, 923; triển khai xây dựng cầu Vàm Xáng; khắc phục tình trạng sạt lở tại cầu Mỹ Khánh; quan tâm đầu tư các cầu trên 5 tấn để đảm bảo vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế- xã hội địa phương... Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố, như sau:

- Vốn sự nghiệp giao thông năm 2015 được thành phố phân bổ cho Sở GTVT duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh là 14 tỉ đồng. Theo kế hoạch, năm 2015 các tuyến đường tỉnh (cầu và đường) sẽ chỉ được duy tu, sửa chữa đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, nguồn kinh phí này không đủ để nâng cấp các tuyến đường tỉnh do việc nâng cấp công trình giao thông cần nguồn kinh phí lớn.

- Riêng đường tỉnh 923 (đoạn từ đầu tuyến đến cầu Cái Sơn và đoạn từ Phong Điền đến Ba Se) và đường tỉnh 918 (đoạn từ cống Tư Nhanh đến cầu Ngã tư), trong năm 2015, thành phố có bố trí vốn duy tu, sửa chữa lớn từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ do Trung ương phân bổ (khoảng 19 tỉ đồng). Hiện nay, chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, dự kiến cuối tháng 10-2015 hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng.

- Xây dựng cầu Vàm Xáng: UBND thành phố đã có Công văn số 2287/UBND-XDĐT chấp thuận cho Công ty Cổ phần ĐTXD BOT&BT Miền Nam đầu tư xây dựng cầu Vàm Xáng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền theo hình thức BOT. Hiện nay, Sở GTVT đã có ý kiến đóng góp để nhà đầu tư chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế cơ sở theo ý kiến thẩm tra của đơn vị tư vấn để trình thông qua Hội đồng thẩm định thành phố và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

-Xây dựng đường dân sinh và khắc phục tình trạng sạt lở tại cầu Mỹ Khánh:

Cầu Mỹ Khánh (cầu Trường Tiền) nằm trên tuyến đường tỉnh 923, trước đây do Sở GTVT quản lý đầu tư xây dựng. Dự án đã xây dựng hoàn thiện các đường dân sinh đáp ứng đi lại thuận tiện.

Về việc khắc phục tình trạng sạt lở, Sở GTVT có công văn gửi Ban Quản lý dự án thành phố về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án thành phố gửi văn bản về Sở GTVT tổng hợp trình HĐND thành phố.

- Về việc xây dựng các cầu trên 5 tấn, hoặc mở rộng các cây cầu hiện có trên địa bàn huyện: Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch GTVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, các cầu trên đường tỉnh thuộc địa bàn huyện Phong Điền đều được quy hoạch xây dựng đạt tải trọng 30 tấn. Sở GTVT sẽ gửi ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND huyện để có kế hoạch đầu tư trong thời gian tới theo định hướng quy hoạch.

Chia sẻ bài viết