12/08/2013 - 21:59

Đề nghị xây dựng bờ kè

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố xây dựng bờ kè chống sạt lở ở khu vực cầu Rạch Cam và tuyến đường từ đầu cầu Rạch Cam trở vào phía trong rạch. Cử tri cũng đề nghị thành phố điều chỉnh lại tên các cầu trên quốc lộ 91B cho phù hợp với thực tế địa phương. Nội dung công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

- Tuyến kè chống sạt lở khu vực cầu Rạch Cam và đường lộ cặp cầu Rạch Cam do UBND quận Bình Thủy quản lý. Do đó, đề nghị UBND quận có kế hoạch đầu tư trình UBND thành phố xin chủ trương và bố trí kế hoạch vốn để thực hiện đầu tư theo trình tự thủ tục quy định, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ hỗ trợ và phối hợp với địa phương về mặt quản lý ngành trong quá trình triển khai thực hiện.

- Điều chỉnh lại tên các cầu trên tuyến quốc lộ 91B cho phù hợp: Ngày 25-10-2012, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 2619/QĐ-BGTVT về việc đổi tên một số cầu trên Quốc lộ 91B. Cụ thể, đổi tên 4 cầu trên Quốc lộ 91B thuộc địa phận TP Cần Thơ cho phù hợp với tên gọi của địa phương như sau: cầu Ván thành cầu Mương Lộ; cầu Cây Bông thành cầu Bà Kè; cầu Giáo Đôi thành cầu Gáo Đôi; cầu Mương Bông Điều thành cầu Thới Ninh.

Sở GTVT đã có Công văn số 1588/SGTVT-KHTC, ngày 31-10-2012 triển khai nội dung Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải nêu trên.

 

Chia sẻ bài viết