18/04/2016 - 16:38

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tìm đầu ra cho cây mè

Sau kỳ họp thứ 14 của HĐND quận Ô Môn, cử tri phường Thới An cho rằng người dân đã thực hiện theo chủ trương của Nhà nước trong việc chuyển đổi từ trồng lúa vụ hè thu sang trồng màu (cây mè), nhưng giá mè có lúc xuống thấp, nông dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri kiến nghị quận có giải pháp hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho cây mè. Cử tri phường Thới An kiến nghị ngành quận có kế hoạch chuyển giao giống lúa mới cho người dân, thay thế giống IR 50404. Nội dung trả lời của UBND quận Ô Môn như sau:

*Về tìm đầu ra cho cây mè:

Thực tế trên địa bàn quận Ô Môn, trong vụ hè thu năm 2015 bà con nông dân thực hiện chuyển đổi cây lúa sang trồng cây mè đạt diện tích khá lớn (2.622ha). Qua theo dõi tình hình giá mè vào đầu vụ 41.000 - 42.000 đồng/kg, có thời điểm 32.000 - 33.000 đồng/kg, giá phổ biến mà nông dân bán được cho thương lái từ 35.000 - 36.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so sánh lợi nhuận giữa trồng lúa với trồng mè, thì người trồng vẫn có lời hơn trồng lúa, cụ thể:

+ Đối với 1 ha lúa hè thu: có năng suất 5,2 tấn/ha x 4.100 đồng/kg lúa tươi = 21.320.000 đồng. Nếu bán lúa khô thì thu nhập (4,7 tấn x 4.900 đồng/kg) = 23.030.000 đồng.

+ Đối với 1 ha mè: có năng suất 1,1 tấn/ha x 32.000 đồng/kg = 35.200.000 đồng.

Thời gian qua, có trường hợp là một số bà con nông dân khu vực Thới Bình, phường Phước Thới không bán mè ở giá 32.000 đồng/kg. Tình hình chung trên địa bàn của các quận, huyện thuộc TP Cần Thơ có sản xuất mè, cũng chưa tìm được đơn vị đứng ra tiêu thụ sản phẩm của nông dân.

Để tạo điều kiện cho bà con nông dân an tâm sản xuất mè trong thời gian tới, UBND quận chỉ đạo phòng Kinh tế quận tiếp tục phối hợp với các quận, huyện bạn có kế hoạch tìm đơn vị để tổ chức tiêu thụ mè cho bà con.

*Về việc chuyển giao giống lúa mới cho người dân:

Vào đầu các vụ sản xuất lúa, UBND quận chỉ đạo Phòng Kinh tế quận phối hợp tổ chức các cuộc tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, giới thiệu các giống lúa theo kế hoạch chỉ đạo sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trợ giá giống, nhằm hỗ trợ cho nông dân chuyển đổi giống mới, giảm áp lực về sâu bệnh, tăng chất lượng sản phẩm.

Qua ý kiến của cử tri, UBND quận sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn của quận quan tâm hơn nữa để giúp cử tri thường xuyên được cập nhật nhiều về thông tin kỹ thuật và tiếp cận giống lúa mới nhằm nâng cao giá trị sản xuất.

Chia sẻ bài viết