11/03/2013 - 22:25

Đề nghị thông báo các dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư ở quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền

Cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền đề nghị thông báo cho cử tri biết tên các dự án đã xóa quy hoạch, dự án nào đang thực hiện, thời gian thực hiện cụ thể của dự án đó… Nội dung công văn trả lời của Sở Xây dựng TP Cần Thơ, như sau:

- Trên địa bàn quận Ninh Kiều có 4 dự án Sở Xây dựng đã kiểm tra, rà soát trình UBND thành phố thu hồi chủ trương, gồm:

+ Khu tái định cư tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, do Công ty TNHH Việt Khang làm chủ đầu tư: Thu hồi chủ trương đầu tư tại Công văn số 2106/UBND-XDĐT, ngày 5-12-2012.

+ Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (khu có diện tích 66 ha), phường An Khánh, quận Ninh Kiều, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư): Đã thu hồi chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2891/UBND-XDĐT ngày 29-6-2012.

+ Khu tái định cư tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, do Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Phát đầu tư: Thu hồi tại Công văn số 5422/UBND-XDĐT ngày 7-11-2012.

+ Khu dân cư Tây Nam Quốc lộ 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, do Công ty Cổ phần Liên Minh đầu tư: Đã thu hồi chủ trương đầu tư tại Công văn số 5651/UBND-XDĐT ngày 19-11-2012.

- Trên địa bàn huyện Phong Điền có 2 dự án Sở Xây dựng đã kiểm tra, rà soát trình UBND thành phố thu hồi chủ trương đầu tư:

+ Khu tái định cư thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, do Công ty TNHH Thái Nguyễn làm chủ đầu tư: Thu hồi tại Công văn số 5651/UBND-XDĐT ngày 19-11-2012.

+ Khu tái định cư xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, do UBND huyện Phong Điền làm chủ đầu tư: Hủy quy hoạch chi tiết 1/500 tại Công văn số 4753/UBND-XDĐT ngày 4-10-2012.

 

Chia sẻ bài viết