16/08/2013 - 21:58

Đề nghị thay mới hệ thống đèn chiếu sáng trên quốc lộ 91B

Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng kiểm tra, có kế hoạch đầu tư thay mới hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 91B; đồng thời, lắp đèn đường và đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông. Nội dung công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Quốc lộ 91B do Bộ Giao thông vận tải quản lý, do đó, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND thành phố đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến quốc lộ này. Theo thông báo Kết luận số 404/TB-BGTVT ngày 23-7-2012 về việc thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, các hạng mục bổ sung của dự án không thể sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Hiện nay, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát, lắp đặt báo hiệu phù hợp để khai thác tuyến đường quốc lộ này.

Đối với hệ thống chiếu sáng đô thị theo phân cấp quản lý là do UBND các quận, huyện quản lý. Ngày 28-2-2013, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 267/SGTVT-ATGT gửi UBND các quận, huyện, các cơ quan quản lý đường bộ trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, thay thế những biển báo hiệu đường bộ chưa phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2012/BGTVT) theo Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 19-3-2012 của Bộ Giao thông Vận tải đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý. Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp địa phương tiến hành rà soát, lắp đặt thêm các biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông theo quy định.

 

Chia sẻ bài viết