03/08/2019 - 17:36

Đề nghị tăng cường xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Cử tri đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm 2019 đến nay đã tổ chức thực hiện 9 cuộc thanh tra về công tác bảo vệ môi trường theo kế hoạch và đột xuất đối với 24 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã ban hành kết luận thanh tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở. Đồng thời, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp vi phạm do không thực hiện một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận, buộc các cơ sở này phải khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường đã gây ra, báo cáo kết quả khắc phục đến cơ quan chức năng để theo dõi, kiểm tra. Các trường hợp còn lại các đơn vị chức năng đang hoàn thiện kết luận thanh tra.

UBND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đề nghị các cơ sở có giải pháp để khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường.

Chia sẻ bài viết