08/10/2016 - 17:12

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị các ngành chức năng thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung, đòi hỏi sự tham gia của các sở, ban ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND quận, huyện và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số giải pháp sau:

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức; nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản, thực hiện nếp sống văn minh đô thị…

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần và công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông để mang tính răn đe.

+ Đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác; dự án hệ thống thoát và xử lý nước thải sinh hoạt thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác thu gom và xử lý chất thải rắn tại khu vực đô thị và nông thôn.

+ Kiên quyết xử lý triệt để hoặc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh không có giấy phép hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh không đúng với giấy phép, gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường – Công an thành phố và các cơ quan chuyên môn của các quận, huyện thành lập nhiều đoàn thanh tra về công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Qua thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử lý. Ngoài xử phạt hành chính, Sở còn đề nghị các doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hành vi vi phạm theo thời hạn quy định, đồng thời nhắc nhở khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế tại cơ sở. Sau thời gian khắc phục, Sở tiến hành hậu kiểm việc chấp hành kết luận thanh tra của doanh nghiệp, trường hợp chưa tuân thủ (còn vi phạm) thì tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ bài viết