01/03/2016 - 08:46

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Cái Sơn xả thải trực tiếp ra sông

Trước kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Cái Sơn xả thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước. Cử tri cũng đề nghị xem lại việc cấp GCNQSDĐ cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát chồng lấn lên đường đi công cộng của các hộ dân sinh sống trong khu vực cặp dự án. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đúng các yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết trong bảo vệ môi trường, không thải các chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ra môi trường tiếp nhận. Trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra 4 công ty (Công ty may Việt Thành, Công ty Dược phẩm Delta Pharm, Công ty chế biến thực phẩm Miền Tây (West Foods). Qua kiểm tra các công ty này có hệ thống xử lý nước thải và xả nước thải ra nguồn tiếp nhận không vượt quy chuẩn cho phép.

Qua phản ánh của cử tri, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Cái Sơn – Hàng Bàng. Về phía địa phương, đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng lấn chiếm rạch, xả chất thải rắn xuống rạch, gây tắc nghẽn dòng chảy, nạo vét, phát quang, khai thông rạch Bà Từ, vận động dân cư khu vực thu gom chất thải rắn, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

* Việc cấp GCNQSDĐ cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát: Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT01702 ngày 15-7-2015 cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Hồng Phát đầu tư xây dựng khu dân cư (khu A) Cái Sơn - Hàng Bàng (thửa đất số 232, tờ bản đồ số 28, diện tích 7.386,1m2). Mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và Quyết định giao đất của UBND thành phố đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết