13/08/2017 - 17:31

Đề nghị sớm triển khai thực hiện các dự án

Cử tri thành phố phản ánh và đề nghị thành phố có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị và vui chơi giải trí cồn Khương và dự án Khu dân cư Phú An. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

- Dự án Khu đô thị và vui chơi giải trí tại cồn Khương được UBND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư năm 2016, với tổng vốn đầu tư 1.195 tỉ đồng. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai thực hiện dự án theo quy định, như: Đã thực hiện ký quỹ thực hiện dự án, cắm ranh mốc và thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 20ha trong năm 2017. Thành phố sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát để kịp thời báo cáo UBND thành phố các vấn đề phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Dự án Khu dân cư Phú An do Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng 45,59ha, chiếm khoảng 80% diện tích; chưa giải phóng mặt bằng 11,27ha, chiếm khoảng 20% diện tích; chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ước tính khoảng 55% và cam kết thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại vào cuối tháng 3 năm 2018 và đầu tư phần hạ tầng trên phần đất đã giải phóng mặt bằng sẽ triển khai song song với tiến độ phần đất chưa giải phóng mặt bằng và dự kiến xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng vào cuối quý IV năm 2019. UBND thành phố giao Sở Xây dựng cùng các cơ quan có liên quan giám sát tiến độ triển khai thực hiện dự án, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.

Chia sẻ bài viết