01/06/2014 - 20:18

Đề nghị sớm giao nền tái định cư

Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành chức năng quan tâm sớm bàn giao nền tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư ở Trung tâm Văn hóa Tây Đô để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Nội dung trả lời của UBND quận Cái Răng, như sau:

Dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm đại diện chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổng số nền tái định cư của dự án đã hoàn thành là 396 lô nền. Hiện nay, đã giao nền tái định cư cho 380/398 hộ được xét tái định cư.

Việc thực hiện chính sách tái định cư được áp dụng theo Quyết định số 53/2005-UBND do UBND thành phố ban hành. Do đó, các hộ dân có đủ điều kiện đều được xét cấp nền tái định cư theo quy định.

Chia sẻ bài viết