21/09/2013 - 20:16

Đề nghị quan tâm nâng mức phụ cấp cho người công tác ở cơ sở

Cử tri các quận, huyện đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm về phụ cấp, công tác phí cho những người công tác ở cơ sở (cấp xã; ấp, khu vực). Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, sự phối hợp của các sở, ngành có liên quan và địa phương, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành: Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn; Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Nghị quyết số10/2012/NQ-HĐND về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực.

Trong đó, quy định: ngoài hệ số phụ cấp không vượt quá 1,0; HĐND thành phố đã quy định hỗ trợ thêm hệ số 0,2 cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; nếu tốt nghiệp trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên được hỗ trợ thêm số tiền theo trình độ tương ứng (đại học là 500.000 đồng, cao đẳng là 300.000 đồng, trung cấp là 200.000 đồng). Có thể nói rằng các Nghị quyết trên ban hành đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế ở địa phương. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8 - 4 - 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 2/2009/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó, Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực (bao gồm 3% BHYT) là 52 tỉ 672 triệu đồng/năm, nhưng thực tế so với các Nghị quyết trên thì ngân sách địa phương phải chi khoảng 144 tỉ đồng/năm (gấp 2,7 lần mức Trung ương khoán). Đây là số tiền khá lớn so với ngân sách thành phố. Do đó, trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, chưa thể tăng thêm mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Sở Nội vụ thành phố mong bà con cử tri thông cảm.

Chia sẻ bài viết