21/08/2015 - 09:40

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị quan tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế ở khu vực nông thôn

Trước kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố, cử tri quận Ô Môn phản ánh tiền mua thẻ BHYT như nhau, nhưng chất lượng khám, chữa bệnh ở khu vực nông thôn và đô thị lại không giống nhau do cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ chuyên môn, kỹ thuật của đội ngũ thầy thuốc tại các cơ sở y tế công lập là không giống nhau. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng quan tâm hơn đến công tác cải cách hành chánh của ngành y tế, nhất là thủ tục chuyển viện và thanh toán bảo hiểm y tế. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

Mức đóng BHYT do Luật BHYT quy định theo từng nhóm đối tượng, không theo hạng bệnh viện hay khu vực thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, hiện nay, có sự chênh lệch về chất lượng khám, chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến thành phố so với khu vực nông thôn. Thời gian qua, ngành Y tế đã từng bước đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để các cơ sở y tế tuyến dưới có thể triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới. Thời gian qua, tuyến y tế cơ sở đã chuyển biến cả về số lượng, chất lượng và phát huy được vai trò của tuyến y tế gần dân. Riêng các trường hợp bệnh nặng hoặc phải sử dụng kỹ thuật cao được chuyển lên các cơ sở y tế tuyến trên tiếp tục điều trị.

Về ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến công tác cải cách hành chánh của ngành y tế:

Công tác cải cách hành chánh được ngành y tế quan tâm, ngành chủ trương tăng cường cải cách các thủ tục hành chánh, bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý khám chữa bệnh đã đơn giản thủ tục hành chánh, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh... nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Riêng các quy định về khám, chữa bệnh, chuyển tuyến và thanh toán bảo hiểm y tế: Việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển tuyến bảo hiểm y tế được thực hiện theo các qui định về chuyên môn và Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc phản ảnh cử tri, ngành ghi nhận và sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát...

Chia sẻ bài viết