08/01/2014 - 22:25

Đề nghị nâng mức phụ cấp

Cử tri xã Trung An, huyện Cờ Đỏ phản ánh: Đời sống của đa số cán bộ Đoàn viên thanh niên trong xã nói riêng và các quận, huyện trên địa bàn thành phố nói chung còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian hoạt động và công việc ngày càng nhiều nhưng chế độ phụ cấp rất thấp không tương xứng so với công sức bỏ ra. Đề nghị thành phố quan tâm, tăng mức phụ cấp để lực lượng này yên tâm công tác. Sở Nội vụ thành phố trả lời, như sau:

Thực hiện Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND, ngày 5-7-2012 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực. Trong đó, HĐND thành phố quy định Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được hưởng hệ số phụ cấp hằng tháng bằng 0,98 nhân với mức lương tối thiểu chung. Ngoài ra, còn được hỗ trợ thêm hệ số phụ cấp hằng tháng bằng 0,2 nhân với mức lương tối thiểu chung và hỗ trợ thêm bằng số tiền theo trình độ đào tạo, nếu có trình độ đại học được hỗ trợ 500.000 đồng /người/tháng, cao đẳng 300.000 đồng/người/tháng, trung cấp 200.000 đồng/người/tháng.

Với hệ số và số tiền hỗ trợ thêm nêu trên (ngoài quy định của Chính phủ) phần nào đã giải quyết được những khó khăn cho những người hoạt động không chuyên trách nói chung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố được hưởng chế độ phụ cấp và thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong việc quyết định chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực nhất là trong tình hình khó khăn về ngân sách như hiện nay, do đó, chưa thể tăng thêm mức phụ cấp được, mong bà con cử tri thông cảm.

 

Chia sẻ bài viết