22/03/2016 - 21:39

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị nâng cao chất lượng, khám, chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế

Trước kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố, cử tri quận Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh đề nghị ngành y tế không nên có sự phân biệt giữa khám, chữa bệnh dịch vụ và khám bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở công lập như hiện nay để tạo sự công bằng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cử tri cũng phản ánh, mặc dù mức đóng bảo hiểm y tế tăng cao hơn trước đây, nhưng chất lượng thuốc điều trị bệnh không tăng. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

- Chủ trương của ngành Y tế không có sự phân biệt giữa người bệnh có thẻ hay không có thẻ bảo hiểm y tế, quyền lợi được hưởng như nhau, không có sự phân biệt đối xử. Tất cả người bệnh đều được khám chữa bệnh như nhau không có phân biệt người bệnh, cụ thể là: Danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật, bảng giá viện phí sử dụng chung cho tất cả các đối tượng.

Hiện nay có các loại hình khám bệnh có thẻ và không có thẻ bảo hiểm y tế, mức thu viện phí và chất lượng khám, chữa bệnh như nhau. Ngoài ra, người có thẻ hay không có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được lựa chọn khám, chữa bệnh theo yêu cầu, bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán mức hưởng khám, chữa bệnh theo giá viện phí được phê duyệt theo quy định.

- Mức đóng bảo hiểm y tế thực hiện theo các hướng dẫn của Luật bảo hiểm y tế và không có liên quan đến chất lượng thuốc và điều trị cho người bệnh. Danh mục thuốc của các bệnh viện thực hiện theo hạng bệnh viện do Bộ Y tế quy định. Tuy nhiên, các bệnh viện tuyến dưới nếu trình độ năng lực chuyên môn cao hơn thì được xây dựng phác đồ điều trị để sử dụng thuốc của các bệnh viện hạng cao hơn. Đây cũng là việc mà ngành Y tế khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện. Về mặt chất lượng, danh mục thuốc do Bộ Y tế quy định và các địa phương thực hiện đấu thầu mua thuốc phù hợp với năng lực chuyên môn của từng cơ sở khám, chữa bệnh và mô hình bệnh tật hiện có.

Trên đây là trả lời của Sở Y tế về các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố, rất mong được các cử tri phản ánh để ngành kịp thời xây dựng và chấn chỉnh thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả cao.

Chia sẻ bài viết