24/01/2017 - 19:13

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh thời gian gần đây một số cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp Trà Nóc gây ô nhiễm môi trường, như: xả khói, bụi, tiếng ồn, nước thải, mùi hôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân (cụ thể là các Công ty Hùng Tiến, Nam Mỹ, Kwong Lung MeKo, Vinaget,...). Cử tri đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Trong năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong đó có một số cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp Trà Nóc, như: Công ty Hùng Tiến, Công ty Nam Mỹ, Công ty Kwong Lung MeKo…

Kết quả thanh tra như sau:

* Đối với Công ty TNHH Hùng Tiến: Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra đột xuất đối với Công ty trong tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, công ty này đã ngưng hoạt động.

* Đối với Công ty TNHH MTV Thương mại – Dịch vụ Nam Mỹ: Ngày 27-9-2016, Đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Nam Mỹ. Tại thời điểm thanh tra, Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không vi phạm.

Hướng tới, Sở sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động có dấu hiệu ô nhiễm của công ty và kịp thời kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.

* Đối với Công ty Kwong Lung MeKo: Ngày 10-8-2016, Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường đã tiến hành kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Kwong Lung MeKo. Kết quả, ngày 5-12-2016, Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty, do không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500m3/giờ đến dưới 5.000m3/giờ.

Chia sẻ bài viết