25/03/2014 - 21:49

Đề nghị kiểm tra doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục phản ánh Doanh nghiệp in Cường Phát (phường An Nghiệp) gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, chiếm dụng vỉa hè và lề đường làm chỗ đậu xe của nhân viên làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh, đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, như sau:

Vào tháng 7-2013, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH in bao bì Cường Phát và xử phạt Công ty với số tiền là 1.250.000 đồng về hành vi thải mùi khó chịu gây ô nhiễm môi trường.

Qua phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều và phường An Nghiệp kiểm tra Công ty TNHH in bao bì Cường Phát vào ngày 5 tháng 12 năm 2013. Qua kiểm tra Công ty vẫn còn phát sinh mùi khó chịu khuếch tán ra môi trường xung quanh, chưa có biện pháp khắc phục.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều tăng cường kiểm tra, thanh tra Công ty Cường Phát. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập các đoàn thanh tra và xử lý triệt để trường hợp gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, chiếm dụng vỉa hè và lề đường làm chỗ đậu xe của nhân viên làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực.

Chia sẻ bài viết