25/01/2015 - 16:30

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị kéo điện phục vụ nhu cầu của người dân

Cử tri đề nghị quan tâm kéo điện tuyến Đông Bình –Thới Lai để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân; đồng thời, có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân có đất được thành phố quy hoạch xây dựng đường điện cao thế vì hiện nay, phần đất này người dân không trồng trọt được (xã Xuân Thắng). Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố, như sau:

- Tuyến điện Đông Bình – Thới Lai đã được ghi vào quy hoạch phát triển điện lực huyện Thới Lai. Tuyến điện này chưa đạt tiêu chí về hộ sử dụng điện để ngành điện đầu tư, khu vực này các hộ dân vẫn có điện sử dụng, nhánh rẽ lắp điện kế còn xa so với quy định.

- Các chính sách hỗ trợ đất bị hạn chế sử dụng trong hành lang an toàn lưới điện được thực hiện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 - 2 - 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện. Theo quy định hiện nay, chính sách hỗ trợ chỉ thực hiện đối với hành lang an toàn lưới điện mới. Đối với hành lang an toàn lưới điện hiện hữu, Nhà nước chưa có chủ trương, chính sách hỗ trợ để thực hiện.

Chia sẻ bài viết