25/08/2013 - 20:38

Đề nghị gắn bảng tên đường cho phù hợp với quy định

Cử tri thành phồ đề nghị thành phố xem xét gắn biển tên đường cho phù hợp với quy định hiện hành. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, như sau:

Cột gắn biển tên đường được quy định tại Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20-3-2006, của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (CTCC) ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11-7-2005, của Chính phủ.

Thời gian qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện cột gắn biển tên đường theo đúng quy định “Biển được gắn trên đầu cột sắt đường kính tối thiểu 10cm, được chôn vững chắc, khoảng cách từ mặt đất đến đầu cột cao khoảng 250cm, vị trí cột ở gần mép góc vuông vỉa hè của hai đường, phố giao nhau; hai biển tên hai đường, phố giao nhau gắn vuông góc với nhau trên một cột. Tại nơi gắn biển có cột điện ở vị trí thích hợp thì biển có thể gắn trên cột điện đó”.

- Vừa qua, Sở đã triển khai gắn 17 biển tên đường mẫu trên 17 tuyến đường mới được đặt tên, để UBND quận, huyện lấy mẫu, tiếp tục triển khai gắn trên toàn tuyến và điều chỉnh lại biển tên đường thống nhất theo mẫu trên toàn địa bàn.

- Để cột gắn biển tên đường có nét đặc trưng riêng của thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đã cho thể hiện thêm lô-gô của thành phố trên biển tên đường theo quy định của Thông tư: “Đô thị nào có lô-gô thì thể hiện lô-gô màu trắng lên góc cao bên trái biển”.

Đề án đặt tên, đổi tên đường và CTCC trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND của UBND thành phố), quy định “UBND các quận, huyện tiến hành gắn biển tên đường theo quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị”.

- Hướng tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, nhắc nhở UBND các quận, huyện gắn biển tên đường theo đúng hướng dẫn; đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh nhân được chọn đặt tên, đổi tên đường và CTCC trên địa bàn thành phố.

 

Chia sẻ bài viết