24/12/2012 - 21:24

Đề nghị di dời cột điện

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh: Trước kia, ngành điện cắm cột điện, kéo điện không thỏa thuận bồi thường cho người dân, nhưng nay khi mở rộng đường, vướng cột điện thì người dân phải chi tiền cho ngành điện di dời cột điện. Nội dung công văn trả lời của Công ty Điện lực TP Cần Thơ như sau:

Trước đây, việc cắm trụ điện không bồi thường cho người dân là giải pháp trước mắt của chính quyền và các ngành có liên quan trong giai đoạn ngành điện còn thiếu vốn theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Hiện nay, việc mở rộng lộ giới là một dự án hạ tầng khác với hạ tầng của ngành điện. Theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Công văn số 2692/BTC-QLCS ngày 23-2-2007 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các vướng mắc trong bồi thường các công trình có tính chất chuyên ngành thì phương thức bồi thường đối với tài sản nói chung và các công trình hạ tầng, dây chuyền sản xuất nói riêng do chủ đầu tư dự án có trách nhiệm bồi thường cho chủ sở hữu công trình; để chủ sở hữu công trình thực hiện đầu tư xây dựng mới công trình, hoặc lắp đặt lại dây chuyền sản xuất…

Qua kiểm tra, ngành điện nhận thấy tại huyện Vĩnh Thạnh có 138 trụ điện trung áp và 123 trụ điện hạ áp phải di dời, do mở đường tại khu vực Kinh B và Kinh C.

Các công trình này do nhân dân góp vốn, hiến đất để thực hiện mở rộng đường lên 4 mét theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Quá trình thực hiện người dân và chính quyền địa phương không dự trù kinh phí để thực hiện di dời đường dây điện. Trong khi đó, theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngành điện cũng không bố trí vốn di dời được.

Để giải quyết tình trạng trên, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Công thương chủ trì tìm nguồn vốn hỗ trợ cho địa phương di dời các trụ điện do mở rộng đường.

Chia sẻ bài viết