23/06/2014 - 22:09

Đề nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 923

Cử tri huyện Phong Điền tiếp tục kiến nghị sớm quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Lộ Vòng Cung (đường tỉnh 923), đoạn từ xã Tân Thới, huyện Phong Điền đến phường Trường Lạc, quận Ô Môn (dài khoảng 6 km), để việc lưu thông, trao đổi hàng hóa của người dân được thuận lợi, hạn chế tai nạn giao thông; đồng thời, phát huy giá trị lịch sử của tuyến Lộ Vòng Cung. Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Đường tỉnh 923 (tuyến đường Lộ Vòng Cung) đoạn từ Phong Điền - Ba Se - Quốc lộ 91 có chiều dài 14,35 km, hiện trạng theo quy mô đường cấp V đồng bằng, bao gồm cả đoạn từ xã Tân Thới huyện Phong Điền đến phường Trường Lạc, quận Ô Môn (dài khoảng 6 km). Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 923 đoạn từ Phong Điền - Ba Se - Quốc lộ 91 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 15-5-2009 và đang kêu gọi đầu tư theo hình thức BT. Sở Giao thông Vận tải thành phố thường xuyên kiểm tra, sửa chữa trên toàn tuyến. Vừa qua, Sở đã chỉ đạo phòng chức năng tiến hành sửa chữa một số cầu và đường dẫn vào cầu (cầu Rau Răm, Ông Đề, Rạch Miễu,…).

 Sở Giao thông Vận tải tiếp tục kiểm tra, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến theo kế hoạch năm để đảm bảo an toàn giao thông.

Chia sẻ bài viết