03/10/2014 - 21:01

Đề nghị đầu tư đường giao thông

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị nâng cấp tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế và thông tin cho cử tri biết khi nào triển khai thực hiện việc nâng cấp đường Trần Vĩnh Kiết nối qua Quốc lộ 91B (đoạn gần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu). UBND quận Ninh Kiều trả lời, như sau:

Trước đây, các hộ dân đã đề nghị nâng cấp, sửa chữa đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Đại Nghĩa và Lương Đình Của, phường Cái Khế theo phương thức xã hội hóa. UBND quận Ninh Kiều thuận chủ trương đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên theo phương thức này. Tuy nhiên, đại diện hộ dân ở đây chưa hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để các cơ quan chức năng góp ý. UBND quận sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị hỗ trợ các hộ dân hoàn chỉnh thiết kế theo quy định để sớm triển khai nâng cấp.

Việc nâng cấp đường Trần Vĩnh Kiết nối qua Quốc lộ 91B (đoạn gần bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu) thuộc dự án Nâng cấp Đô thị - Tiểu dự án ĐBSCL. Theo kế hoạch, sẽ tiến hành kiểm kê vật tư, đến tháng 11 và 12-2014 phát hành hồ sơ đấu thầu để chuẩn bị thi công.

Chia sẻ bài viết