03/09/2013 - 21:59

Đề nghị có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế

Cử tri các quận, huyện Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh phản ánh vẫn còn sự phân biệt trong việc khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế với khám dịch vụ, bệnh nhân cao tuổi phải chờ đợi quá lâu, khám bệnh qua loa...; vẫn còn tình trạng cán bộ, nhân viên các bệnh viện nhũng nhiễu, tiêu cực. Cử tri đề nghị ngành Y tế tiếp tục quan tâm và có biện pháp chấn chỉnh, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế trong thời gian tới.

- Chủ trương của ngành Y tế không có sự phân biệt giữa người bệnh có hay không có thẻ bảo hiểm y tế, quyền lợi được hưởng như nhau, không có sự phân biệt đối xử. Các bệnh viện công lập có thực hiện khám, chữa bệnh theo yêu cầu trên cơ sở có sự đồng ý của Sở Y tế và giá viện phí được cấp thẩm quyền phê duyệt. Người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu như: chọn thầy thuốc giỏi, phòng nằm dịch vụ, phẫu thuật dịch vụ... phần chi phí chênh lệch giữa giá viện phí được bảo hiểm y tế và giá dịch vụ theo yêu cầu do người bệnh thanh toán với cơ sở khám, chữa bệnh.

- Về việc một số  nhân viên y tế nhũng nhiễu, gợi ý người bệnh khám, chữa bệnh theo dịch vụ và mua thêm thuốc, Sở Y tế ghi nhận sẽ  kiểm tra, chấn chỉnh (nếu có) và xử lý nếu đơn vị, cá nhân có vi phạm.

- Hiện nay, ngành Y tế đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện xây dựng quy trình cải cách trong khám, chữa bệnh tại các khoa khám bệnh của Bệnh viện, trong đó ưu tiên khám trước cho người bệnh nặng, người cao tuổi trên 70 tuổi. Việc Bệnh viện Nhi đồng quá tải trong khám, chữa bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện tăng cường bác sĩ cho Khoa Khám bệnh và hiện đang tăng cường 2 bác sĩ đến Bệnh viện Cái Răng và Bình Thủy làm Phòng khám vệ tinh nhằm hỗ trợ bệnh viện huyện và giảm tải Bệnh viện Nhi đồng...

- Ngành Y tế thường xuyên chấn chỉnh công chức viên chức ngành Y tế học tập rèn luyện các quy định y đức nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, kiểm tra và chấn chỉnh thái độ phục vụ người bệnh đặc biệt là người bệnh bảo hiểm y tế.

- Ngoài ra, việc cải cách hành chánh, ứng dụng công nghệ thông tin cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm bớt sự chờ đợi, chẩn đoán chính xác và điều trị đạt hiệu quả cao hơn, góp phần vào việc đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nói chung và đặc biệt là chính sách về bảo hiểm y tế...

 

Chia sẻ bài viết