20/07/2015 - 08:49

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có giải pháp khắc phục những nơi bị sạt lở, lún, nứt trên tuyến đê bao thuộc Tiểu Dự án Ô Môn - Xà No

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, cử tri quận Ô Môn, huyện Phong Điền đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các tuyến đê thuộc Tiểu Dự án Ô Môn - Xà No kịp thời có giải pháp xử lý những nơi bị sạt lở, lún, nứt, nhằm đảm bảo an toàn tuyến đê và lưu thông của người dân. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ đã nhận bàn giao từ Ban QLDA ĐTXD Thủy lợi 10 trong giai đoạn 1 - Tiểu dự án Ô Môn - Xà No gồm: Tuyến đê bao Tắc Ông Thục, tuyến đê bao Ô Môn, 2 cống cấp 1 và 15 cống cấp 2 (riêng tuyến đê bao Tắc Ông Thục có tổng chiều dài 18.305 km thuộc quận Ô Môn và huyện Phong Điền).

Hàng năm, Sở Tài chính cấp cho hoạt động thường xuyên để chi cho hoạt động quản lý khai thác hệ thống Tiểu dự án Ô Môn - Xà No khoảng 1,5 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, Chi cục Thủy lợi chi cho hoạt động quản lý khoảng 500 triệu đồng để trả lương cho 20 công nhân 1 triệu đồng/tháng, mua vật tư: dầu nhớt, mỡ bò, xăng… để bảo dưỡng các cống và hợp đồng giao khoán với 3 Trạm thủy lợi của quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Phong Điền tuần tra bảo vệ các cống trên địa bàn quản lý. Phần còn lại 1 tỉ đồng dùng để chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các cống, như sơn bảo vệ thiết bị cơ khí, lan can, sắt thép và giặm vá bê tông bị hư hỏng, lún nứt chống xuống cấp cho các công trình cống.

Với kinh phí hạn hẹp như trên, đơn vị chỉ thực hiện được việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên một phần cho các cống và không có kinh phí để thực hiện tốt công tác bảo trì công trình theo hướng dẫn của nhà thiết kế đúng định kỳ nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là các cống Rạch Nhum, Rạch Tra Đ, Cầu Nhiếm C có khẩu độ cống B =10m bộ phận cửa cống bị kẹt khi vận hành đóng mở cống. Tuyến đê bao Tắc Ông Thục cũng đã xuống cấp và hư hỏng nhưng chưa đủ kinh phí để gia cố, khắc phục, gây nguy hiểm và đe dọa tính mạng của người dân lưu thông trên tuyến đê.

Chi cục Thủy lợi đã cho khảo sát đánh giá hiện trạng và đề nghị Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí để thực hiện sửa chữa 3 cống Rạch Nhum, Rạch Tra Đ, Cầu Nhiếm C và tuyến đê bao Tắc Ông Thục khoản 3 tỉ nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời (theo đề nghị tại Công văn số 2927/SNN&PTNT ngày 29-12-2014 và tiếp là Công văn số 512/SNN&PTNT ngày 20-3-2015 về việc xin bố trí kinh phí để quản lý khai thác tiểu dự án Ô Môn - Xà No).

Tuyến đê bao Tắc Ông Thục cần có kinh phí lớn mới có thể sửa chữa, khắc phục và đảm bảo an toàn cho công trình, đề nghị UBND thành phố bố trí đủ kinh phí để Chi cục Thủy lợi thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác cũng như công tác bảo trì định kỳ theo thiết kế đã được phê duyệt.

Chia sẻ bài viết