19/01/2015 - 21:13

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có biện pháp quản lý chặt chẽ tình trạng bán hàng đa cấp

Cử tri huyện Thới Lai phản ánh tình trạng bán hàng đa cấp (thực phẩm chức năng) đã xuất hiện ở nông thôn, đề nghị ngành chức năng có biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối với các sản phẩm của loại hình kinh doanh này. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố, như sau:

- Hoạt động bán hàng đa cấp thâm nhập vào Việt Nam từ năm 1998. Đến năm 2005, hoạt động kinh doanh này chính thức được công nhận. Hiện nay, hoạt động kinh doanh này được điều chỉnh bởi Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14-5-2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Mặt hàng thực phẩm chức năng thuộc loại hàng hóa không nằm trong danh mục không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định tại Điều 4, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14-5-2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Do tính chất đa công dụng của sản phẩm nên mặt hàng thực phẩm chức năng được nhiều doanh nghiệp tham gia kinh doanh.

- Căn cứ Phụ lục 1, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9-4-2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương thì mặt hàng thực phẩm chức năng thuộc danh mục các sản phẩm do Bộ Y tế quản lý, tại địa phương thuộc thẩm quyền của Sở Y tế thành phố quản lý.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan. Sở Công thương thành phố đề nghị người dân trên địa bàn cần phải tìm hiểu kỹ về tính năng, công dụng, chất lượng của sản phẩm, cũng như thông tin về doanh nghiệp cung cấp sản phẩm đó trước khi quyết định mua mặt hàng thực phẩm chức năng.

Chia sẻ bài viết