10/05/2013 - 22:09

Đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng hộ nghèo không chí thú làm ăn

Cử tri quận Cái Răng phản ánh hiện nay trên địa bàn quận có một bộ phận không nhỏ hộ nghèo không chí thú làm ăn để thoát nghèo. Cử tri kiến nghị ngành chức năng của thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng này. Nội dung công văn trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đều tổ chức tập huấn cán bộ ấp, khu vực, xã, phường thị trấn, quận, huyện về công tác rà soát hộ nghèo để làm cơ sở công nhận hộ nghèo mới, hoặc công nhận hộ thoát nghèo. Trong nội dung tập huấn có ghi cụ thể “quá trình bình xét công nhận hộ nghèo cán bộ cơ sở cần lưu ý một yếu tố quan trọng là hộ gia đình được bình xét hộ nghèo phải chí thú làm ăn”. Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo quận Cái Răng khi xét công nhận hộ nghèo cần lưu ý hộ gia đình phải chí thú làm ăn.

Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể, cộng đồng dân cư, người nghèo bằng các hình thức, như: tuyên truyền trên báo, đài, tờ rơi, áp phích,… các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo; đồng thời, tuyên dương, nêu gương điển hình người nghèo vươn lên, vượt khó, thoát nghèo và mạnh dạn đưa những hộ nghèo không chí thú làm ăn ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã rất cố gắng phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan thực hiện nhiều chính sách, như: Mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo tại các trường công lập, cho vay vốn ưu đãi, dạy nghề cho lao động nông thôn và hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện, xây dựng nhà đại đoàn kết,… Tuy nhiên, một số hộ nghèo chưa có sự cộng tác tốt với chính quyền, cộng với nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội phức tạp nên vẫn còn những hộ nghèo.

 

Chia sẻ bài viết