13/02/2014 - 21:56

Đề nghị có chính sách ưu đãi đối với những hộ nuôi cá bị thua lỗ

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất ngân hàng đối với những hộ nuôi cá bị thua lỗ để giúp nông dân có điều kiện khôi phục sản xuất. Nội dung trả lời của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ như sau:

Nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg. Ngày 22-6-2012, NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư số 22/2012/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Đồng thời, nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại để mua máy, thiết bị đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg).

Ngoài ra, để giúp khách hàng tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, vừa qua, NHNN đã yêu cầu các TCTD xem xét thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến điều kiện và thủ tục tín dụng như:

- Yêu cầu các TCTD phối hợp chặt chẽ với nhau và làm việc với khách hàng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong trường hợp nhiều TCTD cùng cho vay đối với 1 khách hàng;

- Các TCTD xem xét và quyết định xử lý đối với các khoản nợ đến hạn mà khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ như miễn giảm lãi vốn vay; không thu lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau...;

- Tiến hành rà soát và có biện pháp xử lý phù hợp trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với các khoản nợ thuộc đối tượng đầu tư trung, dài hạn nhưng TCTD đã cho vay ngắn hạn;

- Thực hiện ngay việc phát mại tài sản để thu hồi nợ đối với những tài sản mà TCTD đã xiết nợ hoặc được gán nợ; báo cáo NHNN để theo dõi và được giảm dư nợ vay đối với những bất động sản mà TCTD dự kiến sẽ sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc...;

- Cho phép các TCTD không xem xét các điều kiện về các khoản nợ cũ khi khách hàng vay vốn mới có dự án, phương án kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo thu hồi được nợ.

 

Chia sẻ bài viết