31/10/2013 - 21:31

Đề nghị cho biết dự án công viên thị trấn Vĩnh Thạnh khi nào thực hiện?

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cho biết dự án công viên thị trấn Vĩnh Thạnh, đoạn đèn tín hiệu giao thông đến cầu Láng Chim có thực hiện không và khi nào thực hiện để có kế hoạch trong sản xuất và xây dựng nhà ở. Nội dung trả lời của UBND huyện Vĩnh Thạnh, như sau:

Ngày 19-7-2010, UBND huyện Vĩnh Thạnh có Tờ trình số 80/TTr-UBND trình UBND thành phố, Sở Xây dựng thành phố về việc xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm huyện lỵ huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, có nội dung xin điều chỉnh khu công viên cây xanh cặp Đường tỉnh 919 và kênh Bốn Tổng thành khu nhà vườn, cây xanh do dân tự cải tạo. Tuy nhiên, đề nghị này của UBND huyện chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận. Do đó, hiện nay Khu công viên cây xanh thị trấn Vĩnh Thạnh (đoạn đèn tín hiệu giao thông đến cầu Láng Chim) vẫn giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt, chưa có sự điều chỉnh.

Về thời gian thực hiện: Đoạn thuộc Dự án Trung tâm thương mại huyện do hiện nay đang tập trung thực hiện cho các hạng mục khác nên chưa thực hiện. Đoạn còn lại, do hiện nay nguồn vốn rất khó khăn nên khi nào cân đối được nguồn vốn, huyện sẽ tiến hành thực hiện.

Chia sẻ bài viết