11/09/2014 - 22:16

Đề nghị cấp phát tiền vay cho học sinh, sinh viên trước khi khai giảng năm học mới

Cử tri đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) nên cấp phát tiền vay cho học sinh, sinh viên trước khi khai giảng năm học mới, vì thời gian qua Ngân hàng cấp phát trễ, cha mẹ học sinh, sinh viên vay nóng bên ngoài với lãi suất cao. Nội dung trả lời của NHCSXH Chi nhánh TP Cần Thơ, như sau:

NHCSXH Chi nhánh thành phố thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bộ thủ tục, hồ sơ vay vốn Chi nhánh NHCSXH thành phố thực hiện theo văn bản số 2162A/NHCS-TD của Tổng giám đốc NHCSXH về hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có quy định cụ thể như sau:

"Đối với học sinh, sinh viên vay vốn lần đầu, người vay vốn chỉ cần nộp cho Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn các loại giấy tờ sau đây:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD).

+ Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản photo có công chứng đối với sinh viên mới trúng tuyển)."

"Đối với học sinh, sinh viên nhận tiền từ lần thứ 2 trở đi, người vay vốn chỉ cần nộp cho Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn các loại giấy tờ sau đây:

+ Sổ vay vốn.

+ Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) đối với trường hợp nhận tiền học kỳ I của năm học.

+ Giấy xác nhận gia đình thuộc hộ khó khăn (nếu có)."

- Giấy xác nhận của nhà trường đối với sinh viên là cơ sở pháp lý để chứng minh học sinh, sinh viên đang theo học tại trường nên theo quy định mỗi giấy xác nhận chỉ có giá trị để nhận tiền của 1 năm học. Sang năm học mới phải xin nhà trường cấp giấy xác nhận mới để làm thủ tục nhận tiền vay; thông thường sau khi khai giảng năm học mới thì nhà trường mới cấp giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên. Mặt khác, việc xét duyệt cho vay là do chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn bình nghị từ cơ sở; khi hồ sơ hoàn thiện gửi đến NHCSXH sẽ được xem xét giải ngân kịp thời.

Cử tri đề nghị NHCSXH cấp phát tiền vay cho học sinh, sinh viên trước khi khai giảng năm học mới trong khi học sinh, sinh viên chưa được nhà trường cấp giấy xác nhận là trái với quy định, Chi nhánh không thể thực hiện được.

Chia sẻ bài viết