02/09/2012 - 17:05

Đề nghị bố trí nền tái định cư

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh: Cảng hàng không Miền Nam không cấp nền tái định cư cho dân, mặc dù người dân bị ảnh hưởng thiệt hại từ công trình xây dựng cảng hàng không đã hơn 3 năm nay. Vấn đề này, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cử tri đề nghị chính quyền thành phố quan tâm giải quyết. Công văn trả lời của UBND quận Bình Thủy, như sau:

- Việc xây dựng khu tái định cư cho dự án đường hạ cất cánh Cảng Hàng không (CHK) Cần Thơ tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy được UBND TP Cần Thơ thống nhất về chủ trương tại Công văn số 1112/UBND-KT ngày 17-3-2009 về việc Tổng Công ty CHK Miền Nam được đầu tư xây dựng dự án khu tái định cư. Dự án có quy mô khoảng 30 ha và đường vào khu tái định cư dài khoảng 600 m (có 1 cầu) tại khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông.

- Theo ý kiến của Tổng Công ty CHK Miền Nam (Chủ đầu tư) tại Công văn số 1021/TCTCHKMN ngày 1-6-2009 đề nghị UBND TP Cần Thơ cho phép thực hiện hình thức tái định cư phân tán, trường hợp hình thức tái định cư phân tán không thực hiện được, thì giao UBND quận Bình Thủy chủ trì trong việc thực hiện các thủ tục triển khai xây dựng khu tái định cư (hình thức làm chủ đầu tư dự án). Ngày 15-6-2009, UBND quận Bình Thủy đã có Báo cáo số 56/BC-UBND, báo cáo đến UBND TP Cần Thơ về tình hình của dự án xây dựng khu tái định cư cho dự án đường hạ cất cánh CHK Cần Thơ và ý kiến của Tổng Công ty CHK Miền Nam tại Công văn số 1021/TCTCHKMN ngày 1-6-2009.

- Ngày 23-6-2009, UBND TP Cần Thơ đã gởi Công văn số 3059/UBND-KT đến Tổng Công ty CHK Miền Nam (chủ đầu tư), đề nghị chủ đầu tư tiếp tục làm chủ đầu tư và sớm triển khai xây dựng khu tái định cư của dự án để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND TP Cần Thơ sẽ tập trung hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp Tổng Công ty CHK Miền Nam muốn chuyển giao cho thành phố làm chủ đầu tư khu tái định cư, thì đề nghị báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và bố trí đủ vốn để thành phố thực hiện.

Tuy nhiên đến nay, Tổng Công ty CHK Miền Nam vẫn chưa triển khai thực hiện dự án khu tái định cư.

Chia sẻ bài viết