26/08/2016 - 13:45

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị ban hành biểu mẫu thống kê bảo hiểm y tế phù hợp hơn

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc mua bảo hiểm y tế đối với những trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại quận Thốt Nốt, nhưng đang làm việc tại quận Thốt Nốt. Cử tri cũng phản ánh, hiện nay, các biểu mẫu điều tra về bảo hiểm y tế có nhiều nội dung khó thực hiện, đề nghị xem xét, ban hành biểu mẫu điều tra phù hợp hơn. Nội dung trả lời của Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ như sau:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng bảo hiểm y tế khác). Hiện nay, khi tham gia bảo hiểm y tế, người thuộc hộ gia đình chỉ cần kê khai theo mẫu quy định và người kê khai cam kết chịu trách nhiệm về nội dung và tính xác thực của việc kê khai đó.

Việc điều tra danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế để cơ quan chức năng theo dõi, rà soát lại những trường hợp chưa tham gia. Hiện nay, việc rà soát đã hoàn thành 100% (Mẫu DK 01) và đang thực hiện rà soát (theo mẫu DK 01-DC). Sau đó, sẽ điều chỉnh tăng - giảm nếu có phát sinh, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính trong việc mua thẻ bảo hiểm y tế.

Chia sẻ bài viết