06/01/2021 - 02:20

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

(CT) - Chiều 5-1-2021, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.   

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Nội chính Đảng cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm đọc diễn văn ôn lại truyền thống Ngành Nội chính Đảng qua 55 năm trưởng thành và phát triển (5/1/1966-5/1/2021).

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ ổn định. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thành phố tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, Thành ủy có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 86 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 46 đảng viên, trong đó khai trừ 4 đảng viên liên quan đến tham nhũng. Thanh tra các ngành, các cấp đã phát hiện vi phạm về kinh tế 114,3 tỉ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 46 tập thể, 100 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện 2 cuộc giám sát có liên quan đến công tác nội chính và PCTN. Ban Nội chính thực hiện 5 đoàn kiểm tra tại 6 cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác cải cách tư pháp được các ngành trong khối nội chính chú trọng thực hiện…  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan nội chính quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt. Tham mưu tốt cho Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 49 về Chiến lược cải cách tư pháp. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN, lãng phí. Các cơ quan tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, góp phần thành công cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán và quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Nội chính chủ động hơn nữa trong công tác dự báo và tham mưu cho Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp…  

Dịp này, 7 cá nhân có những đóng góp cho ngành Nội chính Đảng được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nội chính Đảng.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết