08/07/2022 - 20:53

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ 

Chiều 8-7, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã phát biểu giải trình về những vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố và việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. PV Báo Cần Thơ lược ghi một số ý kiến của đồng chí.

* Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù

- Đối với cơ chế, chính sách về quản lý đất đai: UBND thành phố đang rà soát các trường hợp cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha để thực hiện quy trình thủ tục theo quy định để trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm 2022.

- Đối với cơ chế chính sách quản lý quy hoạch: UBND thành phố đã phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị.

- Đối với Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ: UBND thành phố đã phối hợp tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương vùng ĐBSCL đối với dự thảo Đề án thành lập Trung tâm. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, UBND thành phố đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Về nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ: UBND thành phố đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị cập nhật danh mục dự án đã được công bố tại Quyết định số 963/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội. Thành phố sẽ tiếp tục làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam để đôn đốc tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Đối với chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý: UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các nội dung quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý để sớm tham mưu trình HĐND thành phố xem xét theo quy định.

- Đối với nhóm chính sách tài chính, ngân sách nhà nước: UBND thành phố đang khẩn trương rà soát đối chiếu các khoản mục phí, lệ phí theo quy định hiện hành và tình hình thực tế của thành phố để tổng hợp trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

* Tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản 

Đại biểu HĐND thành phố đặt câu hỏi chất vấn Thường trực UBND và lãnh đạo các sở, ngành thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Tính đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chỉ đạt 22,6% kế hoạch vốn, thấp so với mức bình quân chung của cả nước (27,86%).

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm là do công tác phối hợp, triển khai thủ tục đầu tư còn chậm, mất nhiều thời gian. Kết quả triển khai thực hiện các dự án khu tái định cư chậm (thành phố còn thiếu quỹ đất nền tái định cư), trong khi yêu cầu của người dân là phải có nền tái định cư để thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng thi công. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn hạn chế.

UBND thành phố xin nghiêm túc nhận trách nhiệm việc giải ngân chậm này. Sáu tháng cuối năm, UBND thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không để tình trạng chậm giải ngân vốn xây dựng cơ bản làm phát sinh thêm chi phí, giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực và hạn chế tiềm năng phát triển của thành phố.

* Tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung đẩy nhanh công tác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; việc xác định giá đất phải được thực hiện công khai minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để khi triển khai thực hiện tạo sự đồng thuận của người dân.

UBND quận, huyện cần phải quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc chấp hành các quy định, chính sách pháp luật về đất đai để người dân hiểu, đồng thuận khi Nhà nước thu đồi đất; đồng thời tăng tính chủ động hơn nữa, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc đến các cơ quan chức năng để có giải pháp, tháo gỡ, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành 11 dự án khu tái định cư đã được phê duyệt để giải quyết từng bước nhu cầu nền tái định cư cho các dự án, qua đó giúp cho quá trình giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án phát triển hạ tầng của thành phố được nhanh hơn.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực phụ trách tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án.

QT (lược ghi)

Chia sẻ bài viết