01/02/2023 - 12:44

Đẩy mạnh tự chủ về tài chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

(CT) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ, hiện Sở có 1 đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, 22 đơn vị tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên và 7 đơn vị do ngân sách bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, số lượng các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động dần được thu hẹp. Thực hiện tự chủ tài chính, các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Để đảm bảo việc tự chủ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã triển khai nhiều giải pháp: sắp xếp lại cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực… Ngành GD&ĐT thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngành tiếp tục triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức chi phí làm cơ sở cho việc xác định giá dịch vụ công; nâng cao chất lượng dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT. Các đơn vị sự nghiệp tăng cường tạo nguồn thu, tiếp tục thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết