08/05/2020 - 21:24

Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ

Đẩy mạnh cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy 

(CT)- Ngày 8-5-2020, Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đại hội (ĐH) đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng được Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở. Tham dự ĐH có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ cùng 79 đảng viên của Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ được triệu tập dự ĐH.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 40 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khoa đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, lãnh đạo khoa đã cải tiến, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp dạy học; làm đầu mối kết nối, trao đổi, chuyển giao khoa học giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ đến mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trong khu vực ĐBSCL; tập trung đào tạo sau đại học, đào tạo liên kết quốc tế và tham gia kiểm định chất lượng đào tạo. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được tăng cường…

ĐH đã thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đến năm 2025 là: tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết nội bộ; phát huy hiệu quả nguồn lực cán bộ hiện có, tranh thủ mọi nguồn nhân lực, tài lực để tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ giảng viên và tính chuyên nghiệp trong công tác; nâng cao chất lượng giảng dạy, cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, yêu cầu của xã hội và xu thế hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng học tập trong sinh viên… ĐH thống nhất xác định khâu đột phá là tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đảm bảo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho sinh viên.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ khoa tiến hành họp phiên đầu tiên bầu đồng chí Diệp Kiến Vũ, Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khoa. ĐH đã bầu 8 đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, trong có 1 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết