12/07/2018 - 08:58

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố:

Dân chủ, sôi nổi, cơ bản giải quyết những vấn đề cử tri đặt ra 

(TLS)-Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố đã chất vấn lãnh đạo các Sở: Công thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ. Theo đánh giá của Chủ tọa kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, sôi nổi, giải quyết được nhiều vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm, với 32 lượt đại biểu tham gia chất vấn. Báo Cần Thơ lược ghi một số nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp:

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương thành phố trả lời chất vấn.
Ảnh: ANH DŨNG

Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương giải trình các vấn đề về phát triển công nghiệp theo định hướng của thành phố, công tác quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp; hoạt động xuất khẩu. Ông Toại cho biết: Ngành sẽ ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp theo hướng chuyên sâu, có lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao với trọng tâm trước mắt là công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay, nguồn lao động, đổi mới công nghệ, bảo quản nông sản sau thu hoạch nhằm tăng giá trị sản phẩm… Để chấn chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp, ngành đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm. Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, ngành phối hợp thanh tra 17 đơn vị, phát hiện 3 đơn vị vi phạm, xử phạt 300 triệu đồng. Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, ông Nguyễn Minh Toại đề nghị doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các tiêu chí của doanh nghiệp nhập khẩu. Các ngành chức năng cần thực hiện tốt cải cách hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các dịch vụ đưa sản phẩm hàng hóa ra nước ngoài giảm giá, tăng sức cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp xúc các thị trường thay thế…

Đại biểu Nguyễn Trung Nhân chất vấn về việc phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố. Ông Nguyễn Minh Toại trả lời: Thời gian qua, ngành tạo điều kiện thúc đẩy, khuyến khích các ngành chủ lực, do cơ chế về tài chính nên việc phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố còn khó khăn, chưa đạt như mong muốn”. Đại biểu Trần Phú Lộc Thành đề nghị Sở Công thương cho biết tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp của thành phố, việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ra khỏi các khu dân cư. Ông Nguyễn Minh Toại cho biết: “Cần Thơ có 5 khu, cụm công nghiệp, với diện tích khoảng 200 ha, đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Thành phố có chủ trương mở rộng cụm công nghiệp Bình Thủy để di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp xen kẽ trong khu dân cư…

NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Ông Trần Ngọc Nguyên, Giám đốc
Sở KH&CN thành phố trả lời chất vấn.
Ảnh: Anh Dũng

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Trần Ngọc Nguyên được 12 lượt đại biểu HĐND thành phố chất vấn 30 vấn đề trên lĩnh vực của ngành KH&CN quản lý. Trong đó, đại biểu Trần Phú Lộc Thành đề nghị cho biết trước cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, Sở đã có những hành động thiết thực nào và đề nghị cho biết vai trò, giải pháp của ngành KH&CN trong tăng năng suất lao động… Ông Trần Ngọc Nguyên trả lời: Để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Sở KH&CN đã tham mưu lãnh đạo thành phố tổ chức 1 cuộc hội thảo lớn dành cho cán bộ chủ chốt các cấp bằng hình thức trực tuyến từ thành phố đến các xã, phường, thị trấn, mời chuyên gia giỏi, am hiểu vấn đề triển khai. Tuy nhiên, việc tìm chuyên gia bị chậm nên dự kiến tổ chức trong tháng 5, hoặc tháng 6 vừa qua không thực hiện được. Hiện nay, Sở đã tìm được chuyên gia, sẽ tham mưu UBND thành phố tổ chức trong thời gian sớm. Về năng suất lao động thấp có nhiều nguyên nhân, trong đó một phần là do các doanh nghiệp chưa hưởng ứng nhiệt tình các chương trình đầu tư phát triển KH&CN của ngành nhằm tăng năng suất lao động. Thời gian tới, Sở phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác truyền thông để góp phần nâng cao năng suất lao động.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Quang Nghị, tại sao Sở KH&CN thành phố không “đặt hàng” các nhà nghiên cứu công nghệ xử lý rác? Giám đốc Sở KH&CN thành phố cho biết, Sở là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước, khi các cơ quan, doanh nghiệp “đặt hàng”, Sở mới “đặt hàng” các nhà nghiên cứu. Đại biểu Huỳnh Thanh Phương cho rằng, Giám đốc Sở KH&CN trả lời như vậy là chưa thỏa mãn. Sở KH&CN cần phải chủ động “đặt hàng” để các nhà nghiên cứu thực hiện các đề tài, đề án, dự án khoa học, góp phần phát triển thành phố. Đại biểu Nguyễn Văn Vinh cho rằng, thời gian qua, việc phát huy nguồn nhân lực trí tuệ, chất lượng cao của thành phố còn hạn chế. Ông Trần Ngọc Nguyên cho biết, Sở ghi nhận ý kiến và sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố phát huy tốt nguồn lực này.

TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG THẨM ĐỊNH VĂN BẢN

Ông Võ Văn Chính, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố trả lời chất vấn.
Ảnh: ANH DŨNG

Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Võ Văn Chính được 10 lượt đại biểu HĐND thành phố đặt ra 22 vấn đề chất vấn. Trong đó, đại biểu Nguyễn Văn Vinh và nhiều đại biểu HĐND thành phố cho rằng, công tác thẩm định của Sở để tham mưu UBND thành phố trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật đạt chất lượng rất thấp, tính khả thi chưa cao, nội dung còn chung chung... Giám đốc Sở Tư pháp trả lời: từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2018 thẩm định 67 văn bản cá biệt các sở, ngành thành phố gửi đến. Theo quy định, Sở thẩm định trong tầm nhiệm vụ được giao, sau đó tham mưu cho cấp trên ban hành. Trong thẩm định văn bản, không phải lúc nào cũng chính xác 100% được. Sở xin tiếp thu vấn đề này và sẽ chấn chỉnh cán bộ, công chức nghiên cứu thẩm định và tham mưu tốt hơn trong thời gian tới.

 Giám đốc Sở Tư pháp thành phố cho biết, trong tháng 7 này, Sở tổ chức 2 lớp tập huấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và trong tháng 10 tới sẽ tổ chức cuộc tọa đàm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về chính sách thuế, thu hút đầu tư. Hiện nay, Sở Tư pháp đang biên soạn tờ gấp về các chính sách để cấp phát các doanh nghiệp. Sở cũng đã tổ chức đoàn công tác liên ngành đến khảo sát việc thực hiện quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp, qua đó đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết một số vấn đề bất cập.

Trả lời chất vấn của đại biểu Huỳnh Văn Tùng, về việc hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong tranh chấp thương mại quốc tế, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, năm 2017, Sở đã tham mưu UBND thành phố tổ chức 1 hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế, mời các chuyên gia giỏi từ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến báo cáo các chuyên đề. Sở sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức tập huấn các nội dung có liên quan; tham mưu thành lập tổ trợ giúp các doanh nghiệp nước ngoài về pháp lý.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nhìn chung phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, với tinh thần xây dựng. Đại biểu HĐND nêu câu hỏi có trọng tâm, phản ánh được tình hình thực tế, ý kiến, kiến nghị của cử tri… Các giám đốc sở nắm chắc tình hình thực tế, thực trạng của ngành, nghiêm túc trả lời khá đầy đủ; giải trình khá rõ các vấn đề đại biểu chất vấn. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; nêu quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, tạo ra chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới…

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung đã được HĐND thành phố chất vấn, giám sát, nhưng chuyển biến còn chậm. Do vậy, cần phải có quyết tâm cao, có giải pháp đột phá để khắc phục. Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, thủ trưởng các sở, ngành nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, cũng như những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri để đề ra các giải pháp có hiệu quả, báo cáo với HĐND phố trong các kỳ họp sau.

QT (lược ghi)

HÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết