10/08/2017 - 10:34

Đảm bảo thu đúng, bảo đảm chất lượng phục vụ 

Ngành y tế thành phố đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thu đúng, đảm bảo chất lượng phục vụ theo Nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại Bệnh viện Quân dân y TP Cần Thơ. Ảnh: H.Hoa

Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại Bệnh viện Quân dân y TP Cần Thơ. Ảnh: H.Hoa

Như tin đã đưa, ngày 7-7-2017, HĐND TP Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố (NQ 01/2017/NQ-HĐND).

Theo đó, ngày 24-7-2017, ông Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố ký ban hành Công văn số 2101/SYT-NVY về triển khai thực hiện mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Sở Y tế thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện mức thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo NQ 01/2017/NQ-HĐND, có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-8-2017.

Trung tâm Y tế quận, huyện có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra tất cả các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo NQ 01/2017/NQ-HĐND, từ ngày 1-8-2017.

Ngoài ra, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kể cả các Trạm y tế xã, phường, thị trấn) khẩn trương hoàn chỉnh và công khai bảng giá dịch vụ bằng các phương tiện thông tin ở nơi nhiều người qua lại và thuận tiện để người bệnh được biết.

Tổ chức triển khai tập huấn, phổ biến đến tất cả các cán bộ liên quan nội dung của Thông tư số 02/2017/TT- BYT ngày 15-3-2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế và NQ 01/2017/NQ-HĐND, đảm bảo thu đúng theo giá dịch vụ đã được cấp thẩm quyền quyết định, không thu thêm của người bệnh các chi phí đã tính trong giá.

Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện các chế độ miễn giảm viện phí cho người bệnh đúng theo quy định. Đồng thời, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kể cả các Trạm y tế xã, phường, thị trấn) cần tiếp tục triển khai các giải pháp, hoạt động để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, như: chủ động sử dụng ngân sách được giao và nguồn thu, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo, mở rộng khoa khám bệnh, mua sắm, bổ sung bàn khám, các bộ dụng cụ khám bệnh, tăng cường nhân lực để tăng số bàn khám, phòng khám không để người bệnh chờ lâu; mua sắm bổ sung bàn, ghế, giường, tủ, các trang thiết bị của các buồng bệnh, thay thế các trang thiết bị, cải thiện các điều kiện phục vụ người bệnh (phải mua và trang bị chăn, ga, gối, đệm, quần áo bệnh nhân...) cải tiến khâu thu và thanh toán viện phí để giảm thời gian chờ đợi.

Cải tiến khu vực đón tiếp, bố trí nhân viên hướng dẫn người bệnh và người nhà làm các thủ tục khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện các giải pháp giảm số bệnh nhân nằm ghép, xây dựng và triển khai Đề án giảm quá tải, Đề án 1816, bệnh viện vệ tinh, tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật, phối hợp giữa các bệnh viện trên địa bàn trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Tổ chức tập huấn, thực hiện theo đúng quy trình chẩn đoán và điều trị; bảo đảm đủ thuốc theo danh mục thuốc được BHYT thanh toán. Đẩy mạnh thực hiện cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Ngoài ra, Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế cần tăng cường công tác phổ biến, vận động để nâng cao nhận thức của người dân đối với việc tham gia BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh về cơ bản không làm ảnh hưởng nhiều đến người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội. Vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT. 

C.H (thực hiện)

Chia sẻ bài viết