02/04/2009 - 08:19

Làm việc tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội:

Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những khó khăn, kiến nghị hợp lý của người dân

(CT)- Ngày 1-4-2009, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XI trong 3 năm (2006-2008) và nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2010.

 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (đứng thứ 3, từ trái sang) khảo sát công trình xây dựng cầu Cần Thơ. Ảnh: KIM XUÂN

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XI, TP Cần Thơ đã có sự phát triển tương đối toàn diện. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân mỗi năm tăng 15,88%, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 năm đạt 9.771 tỉ đồng, tăng bình quân 22,16%/năm. Thành phố đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, tổng vốn đầu tư trong 3 năm qua đạt 34.891 tỉ đồng; nhiều công trình hạ tầng KT-XH quan trọng được đầu tư xây dựng làm bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế được tập trung đầu tư, tăng cường; công tác chăm lo các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả khá tốt, thành phố đã xây dựng trên 2.400 nhà tình nghĩa, tình thương; số hộ nghèo giảm bình quân 1%/ năm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn... Thành phố đề ra mục tiêu phát triển đến năm 2010, là: Ngăn chặn suy giảm kinh tế và phòng ngừa lạm phát một cách hiệu quả để giữ vững tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy nhanh xây dựng TP Cần Thơ trở thành thành phố đô thị loại I vào năm 2009, trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Để thực hiện mục tiêu đề ra, thành phố tập trung một số giải pháp trọng tâm: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch. Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ phù hợp với đô thị loại I và đẩy mạnh cải cách hành chính. Tận dụng mọi cơ hội, khai thác tối đa các tiềm lực, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những nỗ lực của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai phát triển của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh: Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo thành phố cần quan tâm thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, hộ nghèo, chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm chăm lo và giải quyết kịp thời những khó khăn, kiến nghị hợp lý của người dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân. Thành phố cần chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao để không chỉ đóng góp về của cải mà cả về trí tuệ và kinh nghiệm, để góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn khu vực ĐBSCL.

Trước đó, ngày 31-3-2009, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm công trình xây dựng cầu Cần Thơ, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, Cảng Cái Cui, Cảng Cần Thơ, Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Cần Thơ, Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ và thăm một số cán bộ cách mạng cao niên trên địa bàn. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, công nhân và nhân dân những nơi đến thăm, mong muốn mọi người tiếp tục nỗ lực hơn nữa để góp phần vào sự phát triển của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết