12/02/2012 - 10:37

Đại hội Chi hội Dân tộc học và tôn giáo

(CT)- Ngày 11-2-2012, Chi hội Dân tộc học và tôn giáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ III (2012-2017).

Chi hội Dân tộc học và tôn giáo là một chi hội chuyên ngành thuộc Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Cần Thơ. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã thực hiện tốt chức năng thông tin, nghiên cứu khoa học và tư vấn phản biện xã hội những vấn đề về tôn giáo và dân tộc. Trong đó, công tác thông tin khoa học được thực hiện dưới các hình thức như thuyết trình có chủ đề, báo cáo các công trình nghiên cứu khoa học, thông tin các hoạt động có liên quan đến tôn giáo và dân tộc, tổ chức tham quan du lịch đã cung cấp cho hội viên một số kiến thức về phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, truyền thống yêu nước của dân tộc... Chi hội đã chủ trì và các hội viên tham gia thực hiện, phản biện 7 đề tài khoa học, viết 22 tham luận phục vụ cho các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia, khu vực... góp phần cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn cũng như nhận thức đúng về tôn giáo, dân tộc.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Chi hội xác định phương hướng là: tăng cường công tác thông tin khoa học một cách sáng tạo, phong phú; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; thực hiện thử nghiệm hoạt động tư vấn trong công tác nghiên cứu; động viên nhiều hội viên tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của hội, tạo bước chuyển mới về chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, nghiên cứu, tư vấn; từng bước nâng cao nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho hội viên; cải tiến nội dung, phương thức hoạt động Chi hội...

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 17 người. Ông Trần Hữu Hợp, Trưởng Ban Tôn giáo TP Cần Thơ, được bầu làm Chi hội Trưởng.

THANH THY

Chia sẻ bài viết