11/04/2011 - 20:57

Đà Nẵng phát triển kinh tế - văn hóa gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Xác định năm 2011, công tác biên phòng, biển, đảo và quản lý, bảo vệ biên giới sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới, tác động đến công tác tham mưu, xây dựng lực lượng... Ban Chỉ đạo biển, đảo và xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới thành phố Đà Nẵng xác định phương hướng trong năm 2011 sẽ tập trung vào một số mặt công tác trọng tâm. Đà Nẵng tiếp tục đổi mới và tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển, đảo và chủ quyền biên giới quốc gia, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến biên giới biển, đảo cho ngư dân; triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với hoạt động tổ tàu thuyền “Tự quản, đoàn kết, an toàn”; xây dựng “Khu dân cư văn hóa biển” trên địa bàn và các mô hình “Tự quản, đoàn kết và bến bãi an toàn, văn hóa”. Thành phố nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế - văn hóa gắn với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Trong những năm qua, kinh tế biển đã đóng góp ngày càng lớn vào kinh tế thành phố, đồng thời góp phần giữ vững an ninh, chính trị và chủ quyền biển, đảo cũng như góp phần thực hiện Chiến lược biển Việt Nam. Bằng nhiều nguồn, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư hàng nghìn tỉ đồng phát triển kinh tế và phòng thủ. Hiện, Đà Nẵng đang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi 315 tỉ đồng trong 5 năm tới, trong đó năm 2011 cần 115 tỉ đồng để phát triển kinh tế và phòng thủ biển, đảo như mở thêm tuyến đường mới trên bán đảo Sơn Trà, xây dựng cầu cảng, phát triển nghề cá...

VĂN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết