18/11/2009 - 22:13

Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Cương quyết trả lại những thủ tục rà soát hình thức, không thể hiện sự cẩn thận, chi tiết

 

Trước đòi hỏi ngày một tăng của các tổ chức và công dân về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg, ngày 7-11-2007, phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30), đồng thời yêu cầu các địa phương xem đây là trọng tâm chỉ đạo; là tiêu chí quan trọng để xem xét khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ... Nhân chuyến công tác tại TP Cần Thơ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Tổ trưởng Tổ Công tác chuyên trách Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ - đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Cần Thơ về một số vấn đề xung quanh việc triển khai thực hiện Đề án 30 trên địa bàn thành phố.

* Thưa Bộ trưởng! Bộ trưởng đánh giá như thế nào về tình hình triển khai thực hiện Đề án 30 ở TP Cần Thơ?

 

- Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về cải cách TTHC, thời gian qua, TP Cần Thơ có rất nhiều cố gắng. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 30 từ thành phố đến các quận, huyện, phường, xã. Chủ tịch thành phố cũng đã có quyết định cử 9 đồng chí để thành lập tổ chuyên trách thực hiện Đề án 30. Vừa qua, thành phố cũng đã hoàn tất giai đoạn thống kê, công bố 1.698 TTHC đang áp dụng, thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, đúng tiến độ thời gian quy định. Đây là một cố gắng rất lớn của thành phố. TP Cần Thơ cũng là một trong 6 địa phương của cả nước được chọn thực hiện việc rà soát nhanh, với 100 thủ tục ưu tiên rà soát, chủ yếu là các thủ tục liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân và doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố, Tổ đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND thành phố để báo cáo với Tổ chuyên trách Trung ương đề nghị hủy bỏ và thay thế 8 thủ tục, 92 thủ tục còn lại đều có kiến nghị điều chỉnh, bổ sung. Như vậy, có thể nói là đạt 100%. Số thủ tục đề nghị hủy bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tôi thay mặt Tổ công tác chuyên trách của Trung ương đánh giá cao và biểu dương TP Cần Thơ, đặc biệt là Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố, đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt giai đoạn thống kê TTHC của Đề án 30. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các giai đoạn còn lại, góp phần vào thành công chung của cả đề án.

* Thưa Bộ trưởng, có tình trạng một số thủ tục vốn được áp dụng lâu nay, do một số nguyên nhân nên không có trong bộ TTHC đã được công bố nhưng không có thủ tục khác thay thế, khiến địa phương, ngành gặp một số trở ngại. Bộ trưởng có ý kiến gì về vấn đề này?

- TTHC là một công cụ để nhà nước quản lý xã hội, nhưng đồng thời cũng thể hiện quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình thực hiện. Việc loại bỏ đi những thủ tục không cần thiết trong cuộc sống là cần thiết để đảm bảo sự rõ ràng, thông thoáng trong TTHC. Tuy nhiên, nếu thủ tục đó là cần thiết, cả cho người dân và cho chính quyền trong công tác quản lý nhưng chưa có thủ tục thay thế thì cũng chưa bãi bỏ được. Mà muốn bỏ, phải do cấp trên trực tiếp quyết định. Ví dụ, những thủ tục đó do UBND quận, huyện đề xuất thì UBND thành phố phải quyết định, còn những thủ tục các bộ, ngành ban hành, nếu không cần thiết nữa thì UBND thành phố khuyến nghị Chính phủ bãi bỏ. Chúng ta cũng không thể nào xóa bỏ một cách nhanh chóng khi chúng ta chưa có thủ tục mới thay thế để quản lý xã hội. Tuy vậy, tôi vẫn nhấn mạnh rằng, trong thời gian vừa qua chúng ta đã ban hành rất nhiều thủ tục không cần thiết, không thực tế và gây phức tạp cho người dân, cần rà soát loại bỏ ra trong bộ thủ tục của mình.

* Trước khi đến Cần Thơ, Bộ trưởng cũng đã đi kiểm tra một số nơi về thực hiện Đề án 30, xin Bộ trưởng cho biết những hạn chế nào mà các địa phương thường mắc phải?

- Những hạn chế, vướng mắc là chúng ta không có người am hiểu vấn đề, bộ máy không chuyên nghiệp và lãnh đạo không quan tâm chỉ đạo. Người đứng đầu không chịu trách nhiệm trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là việc kiểm tra, đôn đốc của cấp trên đối với cấp dưới còn hạn chế. Đó chính là những nguyên nhân làm chậm trễ hoặc là chưa làm tốt công tác cải cách TTHC thông qua Đề án 30 lần này.

Điều rất quan trọng của giai đoạn 2, giai đoạn rà soát, là không rà soát hình thức mà đi vào thực chất, làm đúng biểu mẫu, yêu cầu Trung ương đã qui định để đảm bảo chính xác; còn không sẽ gây ra hậu quả rất xấu. Chúng tôi sẽ cương quyết trả lại các thủ tục mà các địa phương rà soát hình thức, không thể hiện sự cẩn thận, chi tiết. Phải xác định rằng, mỗi TTHC, mặc dù đó là qui định rất nhỏ, nhưng đều liên hệ đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

Đến TP Cần Thơ lần này, tôi rất vui và cảm thấy thành phố có nhiều tiến bộ trong cải cách hành chính nói chung và đặc biệt là cải cách TTHC nói riêng. Điều đó thể hiện qua việc đầu tư vào thành phố tốt hơn, giải ngân vốn xây dựng cơ bản nhiều hơn và không khí làm ăn của người dân phấn khởi hơn. Có nhiều yếu tố tạo nên sự khởi sắc đó, nhưng bộ máy chính quyền và công tác cải cách hành chính có đóng góp trực tiếp rất tốt.

* Xin cảm ơn Bộ trưởng!

HOÀNG THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết