06/12/2023 - 19:53

Cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng Dự án Khu tái định cư Ninh Kiều

(CT) - Ngày 6-12, UBND quận Ninh Kiều phối hợp UBND phường An Bình và các đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng để xây dựng Dự án Khu tái định cư Ninh Kiều, khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Các hộ dân có đất cây lâu năm (CLN) bị ảnh hưởng dự án gồm: ông Nguyễn Bá Linh, bị ảnh hưởng 72,10m2; ông Phạm Văn Chính, bị ảnh hưởng 95m2; bà Hà Thị Lan, bị ảnh hưởng 74,10m2; bà Tạ Mỹ Ngọc, bị ảnh hưởng 107,5m2; bà Tăng Huệ Trân, bị ảnh hưởng 65,8m2; ông Phạm Văn Nhứt và bà Trần Thị Phà Ca, bị ảnh hưởng 65,9m2 và ông Nguyễn Thanh Phương, bị ảnh hưởng 69,7m2. Hội đồng bồi thường dự án đã mời, vận động nhận tiền và giải thích các chính sách, chủ trương theo quy định nhưng đến nay các hộ này chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Tại buổi cưỡng chế, các ngành chức năng tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng nhưng các hộ vẫn không chấp hành nên đoàn cưỡng chế đã tiến hành cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo Hội đồng bồi thường dự án, người có đất bị thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

H.Y

Chia sẻ bài viết