04/03/2017 - 09:14

Cụm thi đua 5 thành phố Trung ương: Thu ngân sách đạt 48,56% cả nước

Ngày 3-3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa (GDP), thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội của 5 thành phố đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2015. Điển hình, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 538,331 nghìn tỉ đồng, bằng 48,56% thu ngân sách cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh tổng thu ngân sách đạt 307,336 nghìn tỉ đồng, bằng 57,84% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố. Trong năm 2016, các thành phố đã đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển du lịch; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính; giải quyết những khó khăn về đời sống người lao động.

Thông qua công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, với những giải pháp, hình thức phong phú, đa dạng, công tác thi đua khen thưởng của 5 thành phố đã đổi mới hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình, nhân tố mới đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện với kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 của mỗi thành phố.

Điểm qua một số nét nổi bật của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2016, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đánh giá cao sự đột phá chung của 5 thành phố trong lĩnh vực đổi mới quản lý đô thị, đặc biệt trong triển khai quản lý đô thị thông minh.

Gợi mở một số vấn đề mà 5 thành phố trực thuộc Trung ương có thể đẩy mạnh trong hoạt động thi đua, chia sẻ kinh nghiệm trong năm 2017, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, 5 thành phố tổ chức các hoạt động, hội nghị trao đổi về quản lý đô thị, nhất là xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy hợp tác về kinh tế "vì mình, vì vùng và vì cả nước", cụ thể như kết nối giao thông, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư; trao đổi về chính sách phát triển đô thị, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp.

Liên quan đến công tác thi đua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, các địa phương cần tiếp tục làm tốt chuỗi hoạt động thi đua gồm phát hiện điển hình, nhân rộng điển hình, làm theo điển hình và tuyên dương điển hình. Để thực hiện tốt hoạt động này, các cơ quan truyền thông cần tham gia tích cực vào tuyên truyền, giới thiệu các điểm sáng trong các lĩnh vực.

Tại hội nghị, thành phố Đà Nẵng được đề cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo 5 thành phố trong Cụm cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Anh Tuấn (TTXVN)

Chia sẻ bài viết