07/01/2010 - 09:34

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Công tác tuyên giáo phải hướng về cơ sở, bám sát cuộc sống của nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2009, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2010, tổ chức ngày 6-1, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã nhấn mạnh: Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo là một khoa học, một nghệ thuật. Do đó, đòi hỏi Ban Tuyên giáo các cấp, các lực lượng làm công tác tuyên giáo phải tiếp tục tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng bám sát cuộc sống của nhân dân, nắm chắc tình hình, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại, lấy cái đẹp dẹp cái xấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng công tác tuyên giáo. Điều đặc biệt quan trọng là, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao, biểu dương sự trưởng thành và những đóng góp quan trọng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyên giáo toàn quốc. Đồng chí khẳng định: với những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được, công tác tuyên giáo đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, lòng tin của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu quan trọng trong năm 2009.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Năm 2010 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng ta, đất nước ta, đây là cơ hội thuận lợi cho công tác tuyên giáo triển khai những hoạt động lớn, thiết thực để tuyên truyền, giáo dục, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của nhân dân ta; khẳng định những thành tựu vĩ đại của cách mạng nước ta trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau gần 25 năm đổi mới. Năm 2010 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng. Ban Tuyên giáo các cấp cần tham mưu và tham gia giúp cấp ủy chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội...

Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2009; phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Hội nghị sôi nổi trao đổi, thảo luận, tập trung vào việc dự báo, lựa chọn các giải pháp mang tính khả thi để triển khai công tác tuyên giáo của Ngành năm 2010 đạt hiệu quả cao nhất, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế-xã hội năm 2010 và lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 7-1.

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết