04/03/2011 - 08:55

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Công tác quy hoạch phát triển đô thị phải có tầm nhìn xa và tính đến tương lai lâu dài

Chiều 3-3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đoàn Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, quy hoạch và phát triển đô thị có vai trò, ý nghĩa quan trọng mang tính định hướng đối với sự phát triển của đất nước hôm nay và trong tương lai. Chính vì vậy, Hội cần tập trung hơn nữa trí tuệ, sức lực của các hội viên nhằm đóng góp tích cực cho công tác quy hoạch, xây dựng nói chung, cũng như cho việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thị Việt Nam, đồng thời tiếp tục phát huy tốt chức năng là kênh phản biện xã hội nghề nghiệp quan trọng trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam trong công tác phản biện xã hội nghề nghiệp, góp ý và thẩm định quy hoạch nhiều dự án quan trọng tầm quốc gia và địa phương. Chủ tịch nước khẳng định, quy hoạch phát triển đô thị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Đất nước càng đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tốc độ đô thị hóa càng nhanh thì càng cần đến bàn tay quy hoạch để các thành phố và khu dân cư mới ngày càng đẹp và văn minh, hiện đại.

Nêu lên những khía cạnh còn tồn tại của công tác quy hoạch phát triển đô thị, nhất là ở các thành phố lớn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Quy hoạch phải có tầm nhìn xa, phải tính đến tương lai lâu dài, nhưng cũng phải tránh tình trạng quy hoạch treo. Chính vì vậy, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và những người làm công tác quy hoạch cần cầu thị lắng nghe những ý kiến góp ý, tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm hay của các nước tiên tiến, từ đó gắn với đặc điểm dân tộc, tâm lý của người dân Việt Nam để các đồ án quy hoạch có tính thực tiễn cao. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác phản biện xã hội nghề nghiệp, không nên để tình trạng triển khai rồi mới đóng góp ý kiến.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết