09/08/2008 - 10:08

Làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 8-8, phát biểu kết luận tại cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ghi nhận và hoan nghênh những cố gắng, kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X). Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá: Nhìn chung, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tuy có sự chuyển biến tích cực ban đầu nhưng chưa cơ bản và còn diễn biến phức tạp; mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực chưa được thể hiện rõ nét. Phó Thủ tướng nhấn mạnh những nhiệm vụ mà thành phố cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới là: tập trung tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức, tạo sự chuyển biến về hành động trong toàn Đảng bộ; thực hiện đồng bộ các Nghị quyết của Trung ương, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục hoàn thiện thể chế và bổ sung điều chỉnh kịp thời các quy định theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhất là những vấn đề mà qua triển khai và thực hiện còn yếu. Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn Đảng, toàn dân vào công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử để phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng, không để kéo dài. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo của Thành phố về phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đặt công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những trọng tâm công tác lớn...

Tại buổi làm việc, các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh... đã báo cáo với đồng chí Trương Vĩnh Trọng và các đồng chí trong Tổ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, nêu rõ những việc làm được như: thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương giải pháp của nghị quyết và chương trình hành động đã đề ra, mang lại một số kết quả đáng kể, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và ngoài xã hội. Nhiều cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động hơn trong cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, từng bước thể chế hóa việc quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, quản lý, phân công lao động, cải cách hành chính, tăng cường tính công khai minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị; qua đó, từng bước khắc phục những sơ hở trong quản lý các lĩnh vực trọng yếu dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát lớn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng.

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết