24/06/2008 - 08:11

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Công tác dân vận phải đi sâu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Sáng 23-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có cuộc làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Cùng tham dự có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đọc báo cáo về tình hình công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; một số ý kiến, đề xuất của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận và ý kiến tham luận của đại diện các Ban Đảng Trung ương.

Tiếp đó, đồng chí Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu, phân tích những thành tích cũng như những mặt còn tồn tại của công tác dân vận trong thời gian qua; giải đáp những kiến nghị, đề xuất của Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí đề nghị Ban Dân vận Trung ương cần nhận thức rõ hơn vai trò, chức năng của công tác dân vận; kiện toàn hơn nữa tổ chức của Ban Dân vận Trung ương và các Ban Dân vận ở địa phương; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Dân vận và các tổ chức, đoàn thể quần chúng...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Dân vận Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đồng chí nêu rõ, trong thời gian qua, Ban Dân vận Trung ương đã làm tốt các lĩnh vực công tác của mình: tham mưu và phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư; thẩm định và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác vận động quần chúng; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi và nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với Đảng và Nhà nước có các chủ trương, chính sách giải quyết các quyền lợi chính đáng của nhân dân. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các hội đoàn để chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua và các phong trào quần chúng; tổ chức triển khai tích cực và nghiêm túc các đề án, chủ trương công tác mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tiếp tục hoàn thiện về tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Dân vận Trung ương... Đồng chí khẳng định, những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương về nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong hơn hai năm qua.

Tổng Bí thư chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế của công tác dân vận. Đó là nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và trách nhiệm của đối với công tác dân vận; đội ngũ cán bộ công tác dân vận vừa thiếu vừa còn nhiều bất cập; cơ chế, chính sách và điều kiện cho công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế; năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ dân vận nói chung còn nhiều hạn chế. Đồng chí nêu rõ, do những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình thế giới cũng như do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đất nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút, lạm phát, giá cả tăng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, có nhiều tâm tư lo lắng. Trước tình hình đó, công tác dân vận phải đi sâu nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề xuất với Đảng và Nhà nước có những giải pháp kịp thời, đảm bảo lợi ích của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ và động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện các biện pháp do Đảng, Chính phủ và Quốc hội đề ra nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết