08/10/2008 - 08:04

Công tác dân vận góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng

Hệ thống dân vận trong cả nước đã phấn đấu thực hiện có kết quả những nhiệm vụ công tác lớn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác tham mưu cho cấp ủy ngày càng chủ động, kịp thời, bám sát các chủ trương công tác lớn của Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ địa phương. Đó là nhận định được đưa ra tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương sáng 7-10, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2008).

Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Đinh Hữu Cường cho biết: Trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Dự kiến trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương xem xét ban hành: “Quy chế về quan hệ công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, đảng đoàn các đoàn thể với tập thể lãnh đạo và đảng ủy cơ quan, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban Trung ương Đảng và các tỉnh, thành ủy”; “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, “Thực trạng công tác vận động quần chúng và những chủ trương, giải pháp đổi mới công tác vận động quần chúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng”. Hoàn thiện dự thảo các văn bản để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về việc tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh: “Về công tác dân tộc”, “Về công tác tôn giáo” và chủ trương tiếp tục thực hiện các nghị quyết trên trong thời gian tới. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” gắn với đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phòng chống tham nhũng, lãng phí và kiềm chế lạm phát...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết